Warsztaty antydyskryminacyjne

Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywających się na stadionach piłkarskich w Polsce

DYSKRYMINACJA jest formą wykluczenia społecznego człowieka ze względu na jego płeć, orientację seksualną, kolor skóry, narodowość, wyznanie, czy pozycję społeczną.

Charakteryzuje się wrogim nastawieniem, gorszym traktowaniem i nierzadko przemocą, często podsycaną  przez błędnie rozumiane stereotypy.

Zapraszamy klasy szkolne i drużyny sportowe na duże areny piłkarskie, aby przybliżyć im tematykę przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom poprzez wspólną naukę w formie warsztatów i otwarte dyskusje.

DLA KOGO?

Program zajęć skierowany jest do dzieci i młodzież szkolnej w wieku 10-14 lat.

Zapraszamy również nauczycieli i opiekunów, oraz rodziców.

Pobierz: Zaproszenie do udziału w warsztatach

Gdzie?

GDZIE?

Skupiliśmy się na stadionach piłkarskich, które od lat przyciągają największą liczbę kibiców. To na stadionie spotykają się różni ludzie dopingując swoją drużynę.

Zależy nam, żeby właśnie w takim miejscu pokazać młodzieży z czym mierzą się osoby dyskryminowane z różnych względów i jak radzić sobie ze stereotypami.

CZAS TRWANIA

Nasze warsztaty trwają około 4 godzin (w tym 2 przerwy).

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

  • wykorzystanie wydarzeń sportowych i życiorysów gwiazd sportu do omówienia zjawiska dyskryminacji  
  • wprowadzenie w problematykę różnego rodzaju dyskryminacji
  • wypieranie postaw przemocowych i nienawistnych
  • mówienie o wielokulturowości
  • reagowanie na mowę nienawiści i rozpoznawanie jej
  • kształtowanie postaw empatycznych

PLAN WARSZTATÓW

Nasze warsztaty prowadzimy dla małych grup (od 12 osób) lub klas szkolnych. Siadamy w kręgu i przedstawiamy się. Stosujemy szereg ćwiczeń mających na celu zrozumieć tematykę antydyskryminacyjną wykorzystując aktywny udział uczestników.
Pracujemy na faktycznych przykładach ze świata sportu: omawiamy historie zawodników, zjawiska i wydarzenia.  

Prowadzimy ćwiczenia tak, aby po każdym z nich wywiązała się merytoryczna dyskusja. Omówimy tematykę problemów migrantów, muzułmanów, Romów, czy Żydów.

KIM JESTEŚMY?

Warsztaty „Gramy do jednej bramki” są realizowane przez Towarzystwo Sportowe Iron Man w ramach projektu „Warsztaty antydyskryminacyjne w klubach sportowych”. Są też częścią większego projektu edukacyjnego „Lekcje na Stadionie”, który realizujemy współpracując z kilkoma klubami i stadionami.

Warsztaty prowadzone są przez naszych trenerów, którzy opracowali materiały korzystając z doświadczeń swoich oraz naszych partnerów.  Każdy z naszych trenerów odbył wielogodzinne szkolenia z tematyki antydyskryminacyjnej i zagadnień sportowych. Prywatnie jesteśmy nauczycielami, wychowawcami i społecznikami, ale przede wszystkim ludźmi potrafiącymi pracować i zrozumieć młodzież.

Zapraszamy do kontaktu

Grzegorz
e-mail: gramydobramki@lekcjenastadionie.pl
tel. 503 947 618

Towarzystwo Sportowe IRON MAN
www.max-sports.pl